คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2561
วันที่แข่งขัน 24 พฤศจิกายน 2561
 
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (คอมพิวเตอร์) download
หัวข้อการแข่งขัน downlond
   
   
 
 
   
       
 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
       
   
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561   พิธีเปิด โครงการ Bomb To Bell ปีการศึกษา 2561
       
   
  กิจกรรมรับมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560   กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560
   

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.th Udomvittaya Pathumtani