คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
   
  โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
  โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์
  **ส่งผลงานระหว่างวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 (ภายในเวลา 23.59 น. เท่านั้น)
  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูภาษาไทยทุกระดับชั้น หรือที่ 
  http://www.cepthailand.org/articles/42347832/LOVE-teacher-3-CEP.html
   
   
 
 
   
       
 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
       
   
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561   พิธีเปิด โครงการ Bomb To Bell ปีการศึกษา 2561
       
   
  กิจกรรมรับมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560   กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560
   

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.th Udomvittaya Pathumtani