คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
 
   
   
 
 
   
       
 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
       
   
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561   พิธีเปิด โครงการ Bomb To Bell ปีการศึกษา 2561
       
   
  กิจกรรมรับมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560   กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560
   

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.th Udomvittaya Pathumtani