คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 
 
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
 
   
  วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนหยุดวันวิสาขบูชา 1 วัน
  วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน
  วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
  การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา มี 4 ช่องทางดังนี้
  1. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงินสด ที่ฝ่ายการเงินห้องธุรการ
  2. โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื้อ โรงเรียนอุดมวิทยา เลขที่บัญชี 120-1-01162-0 แล้วนำใบฝาก( pay-in slip) หรือ ส่ง Fax. เบอร์ 02-5330130 พร้อมเขียนชื่อนามสกุลนักเรียน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน
  3. ชำระด้วยบัตรเครดิต (ฟรีค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต)
  โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์ ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
  โครงการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 3 ครูเพื่อศิษย์
  **ส่งผลงานระหว่างวันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 (ภายในเวลา 23.59 น. เท่านั้น)
  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูภาษาไทยทุกระดับชั้น หรือที่ 
  http://www.cepthailand.org/articles/42347832/LOVE-teacher-3-CEP.html
   
   
 
 
         

กิจกรรมรับมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560

 

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

คลิกที่ภาพ
 

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.th Udomvittaya Pathumtani