คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
   
  โรงเรียนเป็นศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์เอกชน
 
   
ศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2560
แข่งขันวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
รายการ หมายเหตุ
ใบสมัครการแข่งขัน Download
เกณฑ์การแข่งขัน Download
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตัว Download
สรุปจำนวนที่เข้าแข่งขัน Download
ห้องแข่งขัน Download
หัวข้อการแข่งขัน Download
 
  กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคและสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560    
 
 
  ระดับประถมศึกษา
  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 27 -29 กันยายน 2560
  ระดับมัธยมศึกษา
  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 27 -29 กันยายน 2560
  ประกาศนักเรียนที่ติด ร วันที่ 18 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560
  ประกาศผลสอบ วันที่ 5 ตุลาคม 2560
  การแก้ 0 ให้นักเรียนมาแก้ 0 วันที่ 5 - 13 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ กรณีวันที่ 13 ตุลาคม 2560 แก้ 0 ยังไม่หมดติดต่อห้องวิชาการ เพื่อยื่นคำร้องขอเวลาเพิ่มในการแก้ 0
     
     
 
 
         
     
  พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน   วันแม่แห่งชาติ ปี 60  
  คลิกที่ภาพเพื่อดู   คลิกที่ภาพเพื่อดู  
 
     
  วันสำคัญผู้ให้กำเนิด   ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ  
  คลิกที่ภาพเพื่อดู   ฟัง พูด อ่าน เขียน  
         
  ***สามารถดูภาพกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ เมนูภาพกิจกรรม ***

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.th Udom Vittaya