คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
   
 


  โรงเรียนเป็นศูนย์การแข่งขันคอมพิวเตอร์เอกชน
 
   
ศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2560
แข่งขันวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560
รายการ หมายเหตุ
ใบสมัครการแข่งขัน Download
เกณฑ์การแข่งขัน Download
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตัว Download
สรุปจำนวนที่เข้าแข่งขัน Download
ห้องแข่งขัน Download
หัวข้อการแข่งขัน Download
 
 
 
         

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปี 2560
  คลิกที่ภาพ
 
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.th Udomvittaya Pathumtani