คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย มีกำหนดการดังนี้
เวลา 08.30 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนอุดมวิทยา
เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนพ่อตัวอย่าง พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ห้องประชุมสมสมรชั้น 5
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป ห้องศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนอุดมวิทยา
เวลา 12.30 น. เสร็จพิธี (ช่วงบ่ายเรียนตามปกติ)
วันพุธที่ 5 ธันวาคา 2561 เป็นวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนหยุด 1 วัน เปิดเรียนวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
   
   
   
 
 
   
       
 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
       
   
  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561   พิธีเปิด โครงการ Bomb To Bell ปีการศึกษา 2561
       
   
  กิจกรรมรับมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560   กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560
   

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.th Udomvittaya Pathumtani