คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
 

อัตราค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2565

ใบสมัครเรียนปีการศึกษา 2565

 

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130,065-5461500www.udomvittaya.ac.thรร.อุดมวิทยา ปทุมธานี