คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา

อัตราค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2563

ใบสมัครเรียนปีการศึกษา 2563
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
         
  โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
12130
         
  udomvittaya@udomvittaya.ac.th
         
  02-5330130
         
  Udom Pathumtani
         
  02-5330130    
         

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.thรร.อุดมวิทยา ปทุมธานี