คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"    ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วประเสริญของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
เพลงประจำโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
สมัครเรียน
ภาพกิจกรรม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 

 

 

   
  การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
  พัฒนาระบบประสาทและสมอง 360 องศา กับ เอนฟาโกล เอพลัส
วันที่ 10 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
       
   
  ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -4  ปี 2557
วันที่ 13 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
       
   
  อิ่มอร่อยมื้อเช้า กับ โอวัลติล
วันที่ 20 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ
 

เคลือบฟลูออไรด์
วันที่  20 มิถุนายน 2557
คลิกเพื่อดูภาพ

       
       

 

 

 

 

 

 

 

www.udomvittaya.ac.th
tel : 02-5330130 Fax : 02-5330130