คำขวัญของโรงเรียน   "เรียนดี  กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมจริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน"   ปรัชญาของโรงเรียน  "ปญฺญา  นรานํ  รตนํ    ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชน"

นางสาวสมหมาย บุญญะสิทธิ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมวิทยา
อัตราค่าธรรมเนียม ปีการศึกษา 2563
 
 
 

 

 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
   
ปีการศึกษา 2560
   
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน โรงเรียนอุดมวิทยา
   
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
   
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560
   
กิจกรรมรับมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560
   
ปีการศึกษา 2561
   
พิธีเปิด โครงการ Bomb To Bell ปีการศึกษา 2561
   
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
   
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
   
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   
วันสำคัญผู้ให้กำเนิด นักเรียนที่เกิดเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม ปี 2561
   
วันพ่อแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
104 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5330130www.udomvittaya.ac.th Udomvittaya Pathumtani